dev1

 

PASTAIGA PA AIZPUTI PIRMS 100 GADIEM UN ŠODIEN

Šī virtuālā pastaiga pa vienu no vecākajām Kurzemes pilsētām, kuras vārds rakstītajos avotos pirmoreiz minēts 1253. gadā sakarā ar Kurzemes sadalīšanu starp tās jaunajiem zemes kungiem – Kurzemes bīskapu un Livonijas bruņinieku ordeni, ir iecerēta kā ceļvedis, kurā rodamas gan vizuālas, gan informatīvas ziņas par Aizputes vēsturiskā centra sendienām un mūsdienām, uzsvaru liekot uz „reiz bija...”, proti, uz laiku līdz Latvijas neatkarības pirmā posma beigām. Tādēļ virsrakstā minētie 100 gadi ir visai nosacīti. Taču vizuālais materiāls – vecākās pilsētas pastkartes, fotogrāfijas - ir no 19. gs. beigām un 20. gs. sākuma, tātad tapušas aptuveni pirms 100 gadiem.

Vienlaikus šī būs arī virtuāla pastaiga pa 2014. gadā publicētās Ivara Silāra un Vara Santa grāmatas „Aizpute. Pagātne un tagadne” lappusēm, kas iespēju robežās būs papildinātas ar jaunu informāciju.

Ceļvedim izmantoti galvenokārt pirmavoti – Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) fondu dokumenti, kā arī attiecīgā laika statistikas materiāli un preses izdevumi. Par dāsno dalīšanos ar saviem pētījumu materiāliem vissirsnīgākais paldies kādreizējai aizputniecei - LVVA vadošai pētniecei Valdai Kvaskovai.

 

map1000

Virtuālās pastaigas ielu karte

 

Piestātnes iela Sakas iela Skolas iela

Padures iela Liepājas iela Pils iela

Nabagu iela Katoļu iela Pasta iela

Kuldigas iela Zvaigžņu iela Jāņa iela

Tebras (Baznīcas) iela Rožu iela Atmodas iela

Jelgavas iela Kalvenes iela Upes iela

Misiņkalns Sinagoga

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00