dev1

Aizputes Jaunā Pilsmuiža

 

Pilsmuižas kungu māja 20. gs. sākums
Pilsmuižas kungu māja 20. gs. sākums
Pilsmuižas kungu māja 2014. gadā
Pilsmuižas kungu māja 2014. gadā
 

20. gs. sākuma pastkartē redzams skats no Baznīckalna pāri Liepājas ielai un Dzirnavu dīķim uz Aizputes Pilsmuižas kungu māju jeb Jauno pili.

Sākotnējais Aizputes Pilsmuižas centrs, kā jau minējām (sk. Livonijas ordeņa pils), bija Livonijas ordeņa pils tagadējā Liepājas ielā № 9, bet, domājams, 18. gs. vidū tika izveidots jaunais Pilsmuižas centrs tagadējās Skolas ielas rajonā.

Muižnieku dzīvojamās ēkas, t.s. kungu nama jeb jaunās pils, būve datējama ar 1760. – 1762. gadu, kā to liecina šādi fakti: 1760. gadā Cīravas un Aizputes Pilsmuižas īpašniece Bēra atraitne, dzim Jūlianna Eleonora fon Bīlova, maksāja 9.000 florēnu par ķieģeļiem, kas vesti no Kabiles „Aizputes būvei”, un 1761. gadā, sadalot īpašumus starp meitām, J. E. Fon Bīlova noteikusi, ka vecākās meitas pienākums ir izmaksāt jaunākajai, kas bija saņēmusi Aizputes Pilsmuižu, 1.000 dālderus „Aizputes būvs” pabeigšanai. Domājams, ka šajos dokumentos runa ir par dzīvojamās mājas būvi, jo saimniecības ēku arhitektūra raksturo tās kā 19. gs. sākuma būves.

Pievienotajā pastkartē mēs redzam pret Tebru vērstajā fasādē ieejas priekšā kolonu portiku un klasicisma stila frontonu, kas līdz mūsdienām diemžēl nav saglabājušies. Tas pats sakāms par Tebras stāvajā kraujā izveidotajām terasēm.

Daudziem vecākās paaudzes bijušiem un esošiem aizputniekiem šī ēka pazīstama kā Aizputes vidusskola, arī ģimnāzija. Mūsdienās tā ir pašvaldības īpašums, kurā izvietots Aizputes novadpētniecības muzejs ar Tūrisma informācijas punktu, Aizputes novada Skolēnu jaunrades centrs, sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām „Saulessvece, kā arī sabiedriskā organizācija „Kurzemes vietējie produkti“ un SIA „Eko vīns“.

Aizputes apriņķa vidusskola 20. gs. 20. gados
Aizputes apriņķa vidusskola 20. gs. 20. gados
 

20. gs. 20. gadu fotogrāfijā redzama kādreizējās Pilsmuižas kungu mājā 1922. gada pavasarī ierīkotā Aizputes apriņķa vidusskola Skolas ielā № 1.

Aizputes Valsts ģimnāzija 20. gs. 30. gados
Aizputes Valsts ģimnāzija 20. gs. 30. gados
Aizputes Valsts ģimnāzija 20. gs. 30. gadu sākumā
Aizputes Valsts ģimnāzija 20. gs. 30. gadu sākumā
Bijusī Aizputes Valsts ģimnāzija 2016. gadā
Bijusī Aizputes Valsts ģimnāzija 2016. gadā
 

No 1931. gada līdz 1945. gadam bijusī apriņķa vidusskola Skolas ielā № 1 bija Aizputes valsts ģimnāzija. Šajās 20. gs. 30. gadu sākuma un otrās puses fotogrāfijās redzams arī Dzirnavu dīķis un apriņķa kooperatīva dzirnavas. Aiz iepretī dzirnavām redzamās mājiņas ir koku lapotnes apslēpts kājceliņš, kas veda zinību kalnā.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00