dev1

286. - 287. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 145

 

286. lapaspuse

Lielākai ticamībai un patiesumam es, Daniels Meijers, esmu šo kopā ar lieciniekiem parakstījis un apzīmogojis, licis ierakstīt Aizputes pilsētas grāmatā un apstiprināt ar pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, 1624.g. 4. jūnijā.

 

287. lapaspuse

Krusteniski pārsvītrots 1667.g. 5. janvāra kontrakts par Kristofera Magnusa Bola 150 florēnu lielu aizdevumu Johanam Zaļeskim.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00