dev1

TERĒZA STRAUTA

 

Terēza Strauta

Man ļoti patika strādāt pie šī ārkārtīgi apjomīgā informatīvā materiāla tulkojuma angļu valodā. Varu tikai apbrīnot to cilvēku, kurš tik pamatīgi ir izpētījis Aizputes vēsturi, tās māju un ēku stāstus. Izjūtot pilsētu šādā veidā, rodas milzīga interese arī par pārējām lietām un vietām, kas ir šajā apburošajā Kurzemes mazpilsētā, kas laiku gaitās ir bijusi gan centrs, politiskajā un ekonomiskajā ziņā, gan vienkārši skaista un interesanta vieta kurā būt. Mūsu zināšanu pamatā ir informācija, un šajā materiālā tās ir ļoti daudz, tik daudz, ka gribas visas šīs ielas un ieliņas kārtīgi izstaigāt, apskatīt vietas un ēkas, iedziļināties šajos stāstos, uzburt pagājušo laiku ainas, izjust pilsētas burvību, un vienkārši baudīt senatni šodienas iespēju attēlojumos. Laimīgi ir tie cilvēki, kuri prot novērtēt to vietu un laiku, kurā viņi dzīvo, man liekas, ka Aizputē tā ir, un šī apjomīgā informācija piesaistīs Aizputes apbrīnotāju un atbalstītāju pulkam vēl vairāk cilvēku, kuri ar pietāti un interesi ieradīsies šeit to visu apskatīt. Novēlu, lai Aizputē visiem ir labi un jauki, lai katrs atrod šeit to, ko meklē!

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00