dev1

OSVALDS FEIKS

 

Osvalds Feiks

Mans pirmais kontakts ar latviešu valodu, vēsturi un dzīvesveidu notika saistībā ar manu pirmo sievu. 1973. gadā es viņu aizvedu pirmajā piedzīvojumu pilnajā braucienā uz Rīgu caur Maskavu, lai satiktos ar viņas vecāku ģimeni. Mana sieva Skaidrīte diemžēl ir jau aizgājusi Mūžībā, bet ģimenes kontakti joprojām pastāv. Par to, ka īstā Latvija atrodama tikai ārpus Rīgas, es pārliecinājos, kad kopš 2006. gada pats braucu cauri valstij kopā ar Gerdu un mūsu abiem suņiem Deiziju un Lumpi un nonācu Aizputē. Gerdai šeit jau bija apmešanās vieta, no kuras vienas dienas braucienos varējām nokļūt Kurzemes piekrastē un daudzajās iekšzemes muižās.

Manu interesi par Latvijas kultūru un vēsturi pirmie izraisīja trimdas latvieši. Pēc tam izveidojās kontakti ar vācbaltiešiem. Bet tikai ceļojumi pa atkal neatkarīgo Latviju man iedeva reālas piederības sajūtu valstij un tās iedzīvotājiem.

Izveidot virtuālo pastaigu pa Aizputi arī vācu valodā ierosināja Gerda. Iesākumā tas šķita vienkāršs uzdevums. Taču patiesās grūtības arī šeit slēpās detaļās. Virtuālās pastaigas tekstos minēto  daudzo personu vārdi un uzvārdi bija jāpārpēta, jo latviešu valodas versijā to rakstība neizbēgami bija pielāgota valsts valodai. Pateicoties lieliskajai Baltijas bibliotēkai, kuru Gerda bija sakrājusi daudzu gadu garumā, bija iespējams rekonstruēt latviešu, krievu un vāciski runājošo personu oriģinālos vārdus. Mana loma šajā procesā bija diezgan maznozīmīga. Kā tehniskas nozares students es savulaik papildus apguvu arī valodniecības kursu. Pēcāk strādāju par programmatūras izstrādātāju. Par laimi, ar šīm trim komponentēm es varēju dot savu nelielo ieguldījumu virtuālās pastaigas vācu valodas versijas izstrādes procesā.

Ja detalizēti izpēta virtuālās pastaigas apraksta saturu, nevar nepamanīt lielo ebreju īpatsvaru pilsētas iedzīvotāju vidū. Kopā ar koledžas draugu Odedu Zingheru no Izraēlas mēs reiz izpētījām ebreju kapsētu Aizputē. Mēs bijām pazīstami arī ar starptautisko darba grupu LOT, kas atjaunoja kapsētu. Diemžēl šajā kapsētā nav pieminekļa cilvēkiem, kuri Aizputē tika nonāvēti vācu okupācijas laikā.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00