dev1

ANDREJS MURAŠKO

 

Andrejs Muraško

Apzināti pirmo reizi Aizputes vārdu pamanīju 1973. gadā kā "svaigi cepts tajā laikā Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes students, kad iepazinu savu "" līdzcilvēku likteni". Viena no manām toreizējām studiju biedrenēm - Gunita bija aizputniece. 1973. gada septembri mēs, pirmā kursa studenti, pavadījām ražas novākšanā kolhozā. Uzraugošais skolotājs zināja arī daudzus vecos, vāciskos vietu nosaukumus, no kurām mēs katrs nācām. Un tā kļuva skaidrs, ka Gunita nāk no Aizputes (pilsētas vāciskais nosaukums - Hasenpoth). Šodien es neatceros, vai viņa jau toreiz zināja savas pilsētas vācisko nosaukumu. Visticamāk, ka jā, jo viņa bija ļoti gudra meitene un ir arī šodien vēl. Es arī zināju, ka vietu, no kuras es nāku, kādreiz sauca par Kokenhusen (tagad: Koknese). Un tā es uzzināju, ka starp mums ir pārstāvji no Frauenburg (tagad: Saldus), no Libau (tagad: Liepājas), Grobin (tagad: Grobiņas), no Mitau( tagad: Jelgavas) utt. Kopš tā brīža ir pagājis diezgan daudz laika... Iespējams, esmu kļuvis mazliet gudrāks un pieredzējušāks, bet sakāmvārds māca: "Tu noveco kā māja, bet nekad nebeidz mācīties..." Un tā notika, ka liktenis mani atkal atveda pie Aizputes tēmas. Gerdas Kolas iedvesmots - vai drīzāk jau pierunāts - ļāvos "Virtuālās pastaigas pa Aizputi" sarežģīto tekstu tulkošanas darbam.

TAS NEBIJA VIEGLI!....

Bet tagad tas ir izdarīts... Un tā rezultātā es uzzināju arī kaut ko jaunu, piemēram, ka bija arī tādi senie vietvārdi, kā - Goldingen (Kuldīga), Ruhenthal (Rundāle), Windau (Ventspils), Rummel (Rumba pie Kuldīgas) u.c. Tad, kad es  braucu uz savu vecāku māju, man ir jābrauc cauri Lennewarden (Lielvārde), Ascheraden (Aizkraukle), Alt-Bewershof (Vecbebri) un Neu-Bewershof (Jaunbebri)…, arī caur Friedrichstadt (Jaunjelgavu), ja es izvēlos citu ceļu braukšanai. Veiktais tekstu tulkojums modina manī vēlmi reiz apmeklēt Aizputi patiešām reāli un fiziski....

AIZPUTE,gatavojies, es drīz būšu klāt!!!!!!

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00