dev1

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes"

 

Ekspozīcija iekārtota Jaunās Pilsmuižas ēkas pagrabstāvā ar ES Lauku atbalsta dienesta projektam "Aizputes novadpētniecības muzeja darbības uzlabošana" piešķirto finansējumu.  Šajā ekspozīcijā muzeja apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas meistardarbnīcas un praktiska darbošanās.

Ekspozīcija sastāv no 6 ekspozīciju telpām, kurās apskatāmi senie galdniecības darbarīki, galdniecības darbnīcā amata meistara vadībā iespējams iegūt galdnieka darba iemaņas, tekstilamatniecības ekspozīcija aicina iepazīt aušanas, diegu šķeterēšanas un spolēšanas procesu. Ekspozīcijas Saimes istaba ir vieta jaukām kopā būšanas reizēm, sēžot ap ozolkoka galdiem un darbojoties meistardarbnīcās.

Mājas un lauka darbu ekspozīcija iepazīstina ar darbiem un to veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem, kurus vajadzēja prast ikvienai mājasmātei un saimniekam, dzīvojot lauku sētā.

Ekspozīcijā "Kalēja Ernesta Ermaņa smēde" izvietoti kalēja Ernesta Ermaņa smēdē reiz lietotie darbarīki un tie iepazīstina ar kalēja darba arodu.

 

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darba rīki

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darba rīki

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darba rīkiEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darba rīki

 

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darbnīcaEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darbnīca

 Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darbnīcaEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - galdniecības darbnīca

 

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - tekstila amatniecībaEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - tekstila amatniecība

 

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - mājsaimniecības prasmesEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - mājsaimniecības prasmesEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - mājsaimniecības prasmes

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - mājsaimniecības prasmesEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - mājsaimniecības prasmesEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - mājsaimniecības prasmes

 

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - saimes istabaEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - saimes istabaEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - saimes istaba

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - saimes istabaEkspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - saimes istaba

Ekspozīcija "Senās lauku amata prasmes" - saimes istaba

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00