„Stropi” Drukāt

Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Stropi” 0,58 ha platībā, kadastra apzīmējums 64520100161, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai

1. Izsoles objekts - Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Stropi” 0,58 ha platībā, kadastra apzīmējums 64520100161, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšana. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi. Izsoles sākuma cena par iznomājamo zemes gabalu ir 26,85  EUR (bez PVN) gadā.

2. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Rucavas novada pašvaldības domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2018.gada  8. novembris, plkst.10.00.

4. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2018.gada 6.novembra, plkst.17.00, Rucavas novada pašvaldības Domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. Kontaktpersona par izsoles objektu ir Dzintra Bļinova, 25904975, e-pasts; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles noteikumi pieejami www.rucava.lv sadaļā Izsoles.