„Milleri” Drukāt

Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas neapbūvētās zemes vienības „Milleri” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64520170009, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšana

1. Izsoles objekts - Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas neapbūvētās zemes vienības „Milleri” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64520170009, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšana. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi. Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir  36,27  EUR (bez PVN) gadā.

2. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Rucavas novada pašvaldības domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2018.gada  08. novembris, plkst.11.00.

4. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2018.gada 6.novembra, plkst.17.00, Rucavas novada pašvaldības Domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. Kontaktpersona par izsoles objektu ir Dzintra Bļinova, 25904975, e-pasts; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles noteikumi pieejami www.rucava.lv sadaļā Izsoles.