Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra valsts pakalpojumu grozs Drukāt

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumi

 • Vispārpieejamas informācijas sniegšana;
 • Iesniegumu pieņemšana (19 pakalpojumiem);
 • Atbalsts e-lēmumu apskatei portālā www.latvija.lv un izdrukai;
 • Atbalsts e-izziņu iegūšanai www.latvija.lv un izdrukai (12 izziņas);
 • Vienoties ar VSAA par pakalpojuma pieprasītāja apkalpošanu pēc iepriekšēja pieraksta.


Iesniegumu pieņemšana un konsultēšana par šādiem pakalpojumiem:

 1. Apbedīšanas pabalsts;
 2. Bezdarbnieka pabalsts;
 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 4. Bērna kopšanas pabalsts;
 5. Bērna piedzimšanas pabalsts;
 6. Brīvprātīgi apdrošinātas personas reģistrācija;
 7. Ģimenes valsts pabalsts;
 8. Invaliditātes pensija;
 9. Maternitātes pabalsts;
 10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās;
 12. Paternitātes pabalsts;
 13. Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana;
 14. Slimības pabalsts;
 15. Valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa)  kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna  maiņa;
 16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)  dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
 17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 18. Vecāku pabalsts;
 19. Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).


Izziņas izsniegšana, kas VSAA e-pakalpojumu veidā pieejama portālā www.latvija.lv

 1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 2. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
 3. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;
 4. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
 5. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
 6. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
 7. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts;
 8. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;
 9. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 10. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
 11. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
 12. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.


Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi

1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;

2. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana;

3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.


Uzņēmumu reģistra (UR) pakalpojumi

 1. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Reģistrācija UR vestajos reģistros” (AS, SIA, IK, personālsabiedrības):
  •  Informācija par jauna komersanta reģistrāciju;
  •  Informācija par komersanta izmaiņu reģistrāciju;
  •  Informācija par komersanta likvidācijas reģistrāciju;
 2. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”.


Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pakalpojumi

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-Pakalpojumiem:

 1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
 2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
 3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
 4. Manā īpašumā deklarētās personas;
 5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
 6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
 7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi;
 8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
 9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
 10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
 11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
 12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē;
 13. Šengenas vīzas pieteikums;
 14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumi

Konsultāciju sniegšana par pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē un NVA sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo informāciju.

 • Informācijas sniegšana par bezdarbnieka statusu, tiesībām un pienākumiem.
 • CV un vakanču reģistrēšana,
 • Informatīvās dienas e-versija,
 • Profilēšana,
 • Karjeras pakalpojumi,
 • Apmācību monitorings,
 • Darba tirgus prognozes.


Valsts zemes dienesta (VZD) pakalpojumi

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē un VZD sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv un www.vzd.gov.lv pieejamo informāciju.


Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumi

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē un VDI sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo informāciju.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) pakalpojumi

Iesniegumu pieņemšana par platību maksājumiem – (no 2016.gada).


SVARĪGI:
• Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
• Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.