Vēlētāji parakstu vākšanā var piedalīties arī elektroniski Drukāt

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv ir pieejams jauns e-pakalpojums "Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām", kurā vēlētāji var paust atbalstu Centrālajā vēlēšanu komisijā parakstu vākšanai reģistrētajiem likumprojektiem. E-pakalpojums ir pieejams tiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir drošs elektroniskais paraksts.

Jaunais e-pakalpojums sniedz iespējas ērtāk piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Vēlētāji parakstu vākšanā pirmo reizi var piedalīties elektroniski, kā arī elektroniski vēlētāji var parakstīties bez maksas. Tiem vēlētājiem, kuri izvēlējušies parakstīties elektroniski, būs nepieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstu un darbam sagatavots dators. Elektroniskās parakstīšanās procesā eID kartei ir tāda pat loma kā pasei.

Balsstiesīgie iedzīvotāji savu parakstu var apliecināt arī pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā vai pie pagasta pārvaldes vadītāja, par to maksājot valsts nodevu.

Rucavas novada pašvaldībā tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus ir šādi darbinieki:

  • Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe

Rucavas novada pašvaldībā, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās – no 8.00 līdz 17.00, ceturtdienās – no 8.00 līdz 18.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Piektdienās – no 8.00 līdz 13.00.Tālrunis: 63467054, 25904988. E-pasts: sekretare@ rucava.lv.

  • Rucavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Cepleniece

Rucavas novada pašvaldībā, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.

Pirmdienās - no 10.00 līdz 12.00 (no 13.00 līdz 15.00 Dunikas pagasta pārvaldē), trešdienās – no 13.00 līdz 17.00, ceturtdienās – no 14.00 līdz 18.00, piektdienās – no 8.00 līdz 11.00.  Tālrunis: 25904979. E-pasts: sanita.cepleniece@ rucava.lv

  • Dunikas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vidējais,
  • Dunikas pagasta pārvaldes sekretāre Dace Glužģe

Dunikas pagasta pārvaldē, "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Piektdienās – no 8.00 līdz 14.00. Tālrunis: 63453401, 29900135, 27050269. E-pasts: padome@ dunika.lv

2015.gada 24.septembrī ar Rucavas novada domes lēmumu noteikta maksa Rucavas novada pašvaldības iestādēs EUR 1,00 apmērā par viena paraksta apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Maksa ieskaitāma Rucavas novada domes kontā vai iemaksājuma kasē.