Rucavas tradīciju klubs gadu noslēdz ar diviem pabeigtiem projektiem Drukāt

Projekts „Rucavas baltā villaine” , kam tika piešķirts 100% finansējums 1595 eiro apjomā vēl 2014. gada nogalē ir īsts veiksmes stāsts. Tas ieies vēsturē ar ārkārtīgi bagāto materiālu, kas iegūts no fondiem Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (tajā atrodas 51 Rucavas baltā villaine vai tās malas!) un Liepājas Vēstures un Mākslas muzejā (39!). Salīdzinoši Rucavā no aizlaikiem saglabājušās vien kādas 3 baltās villaines. Viss vēsturiskais materiāls tika aplūkots, izpētīts, safotografēts krātuvēs, no tā savukārt sagatavots metodiskais materiāls un 40 lielformāta fotogrāfijas. Tomēr pats galvenais ieguvums – 18 sievām pašu darinātas villaines!

Pašā gada nogalē tika apgūts projekts – „Prasmju skola Rucavā” (VKKF finansējums – 1000 eiro, kas ir 60% no prasītā finansējuma) kas savā ziņā bija „Zvanītāju” vasaras skoliņas turpinājums: pie garajiem krekliem vajadzēja rotas, sievām bija radusies interese par celošanu, bet koklētājiem vajadzēja turpināt kokles spēles apmācību. Projektā notika paredzētās trīs tikšanās reizes nedēļas nogalēs novembrī un decembrī. Liepājas prasmīgā meistara Andra Garokalna vadībā tika kaltas kuršu saktas un aproces. Šoreiz sievām talkā nāca arī dēli un vīri, un tā vairāk kā 10 Rucavas sievu varēs dižoties jaunajās rotās! Latvijā labi zināmā kokles spēles skolotāja Dina Liepa koklēšanu māca 10 mazajiem rucavniekiem (ir iecere sadarbību turpināt arī nākamajā gadā), par projekta līdzekļiem iegādāta viena kokle. Celu jostas un Ziemassvētku rotājumus mācīja gatavot Ilma Rubene.

Abu projektu noslēgums bija 12. decembrī viesu mājā „Bajāri”, kur projektu dalībnieki atskatījās uz paveikto. Projektu vadītāja Sandra Aigare ir gandarīta ar paveikto – priecē gan sievu necerētā atsaucība un aktivitāte villaiņu pētīšanā un izšūšanā, gan bezgala krāšņās, ar mīlestību darinātās villaines,  gan bērnu patiesā interese un aizrautība ar kokles spēli. Izrādās, bērni nodarbībā spēlē 2 stundas bez apstājas, un arī pēc nodarbības, kā saka skolotāja Dina Liepa – „viņus nevar aizdzīt prom”. Kamēr vieni vingrinās kokles spēlē, tikmēr citi Alīdas vadībā izveidojuši kapelu un iemācījušies pāris dančus nospēlēt, un nu pārējiem jādanco! Paldies visiem skolotājiem – Ingai Tapiņai, Ilmai Rubenei, Dinai Liepai un Andrim Garokalnam par pacietību un atsaucību, skolojot savus mācekļus. Paldies Rucavas novada domei par atbalstu, organizējot izbraukumus uz Rīgu un Liepāju, arī par filmu „Rucavas baltā villaine”. Paldies skolas direktorei Lienai Trumpikai, kas nodrošināja ar telpām kokles spēles apmācībai un rotu kalšanai, bet, pats galvenais, ir tik ļoti ieinteresēta savu skolēnu izaugsmē, apgūstot kokles spēli. Īpaša pateicība Elgai Ozolai un Lilijai Vītolai un viņu ģimenēm, izmitinot skolotājus, atvēlot telpas un gatavojot mielastu projektu noslēgumā. Paldies saimniecēm Vijai Vārnai un Rutai Ķesterei par garšīgajām pusdienām!