Iepirkumi 2018.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2018.gadā

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

15.03.2018.RND/2018/04Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rucavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros
PIL 9.panta kārtībā29.03.2018. plkst.14:00Nolikums ar pielikumiem (8-13, 14)15.02.2018.RND/2018/03

Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām

PIL 9.panta kārtībā01.03.2018. plkst.14:00Nolikums
Ziņojums


13.02.2018.RND/2018/01

Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

Atklāts konkurs08.03.2018. plkst.14:00Nolikums, skaidrojums
Ziņojums