Iepirkumi 2018.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2018.gadā

No 1.aprīļa pieteikumi atklātajiem konkursiem tikai elektroniski EIS sistēmā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

14.05.2018.RND/2018/08

Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Atklāts konkurs
04.06.2018. plkst.14.00Nolikums, pielikumi


17.05.2018.RND/2018/07Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā9.panta kārtībā, ņemot vērā divdesmit pirmās daļas 3.punktu
Ziņojums10.04.2018.RND/2018/06Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
Atklāts konkurs10.05.2018. plkst.14.00Nolikums, pielikumi
Ziņojums


23.03.2018.RND/2018/05Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā
PIL 9.panta kārtībā12.04.2018. plkst.14.00
Nolikums ar pielikumiemZiņojums


15.03.2018.RND/2018/04Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rucavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros
PIL 9.panta kārtībā29.03.2018. plkst.14:00Nolikums ar pielikumiem (8-13, 14)
Ziņojums


15.02.2018.RND/2018/03

Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām

PIL 9.panta kārtībā01.03.2018. plkst.14:00Nolikums
Ziņojums

Līgums
13.02.2018.RND/2018/01

Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

Atklāts konkurs08.03.2018. plkst.14:00Nolikums, skaidrojums
Ziņojums

Līgums