Iepirkumi 2017.gadā Drukāt

Rucavas novada domes aktuālie iepirkumi 2017.gadā

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Procedūras veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Iepirkuma dokumenti

Lēmuma pieņemšanas datums, piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš

13.04.2017.RND/2017/06Komerctransporta piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā11.05.2017. plkst.13:00Nolikums ar pielikumiem13.04.2017.RND/2017/05Specializētā autotransporta piegāde Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā11.05.2017. plkst.13:00Nolikums ar pielikumiem30.03.2017.RND/2017/04Lietotas traktortehnikas piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
PIL 9.panta kārtībā13.04.2017. plkst.11:00Nolikums ar pielikumiem
Ziņojums


16.02.2017.RND/2017/03Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
PIL 8.2' panta kārtībā02.03.2017. plkst.13:00Nolikums
Ziņojums

Līgums
16.02.2017.RND/2017/02Malkas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm
2017./2018. gada apkures sezonai

PIL 8.2' panta kārtībā02.03.2017. plkst.13:00Nolikums, līgums
Ziņojums


09.02.2017.RND/2017/01/ELFLASpēļu laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un
uzstādīšana PII “’Zvaniņš”

PIL 8.2' panta kārtībā23.02.2017. plkst.10:00Nolikums
Ziņojums