„Aktīvās atpūtas zonas ierīkošana pie Rucavas pamatskolas” Drukāt

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2014. gada 22. aprīlis – 2015. gada 22. aprīlis

PROJEKTA MĒRĶIS

Radīt atbilstošas sporta un aktīvās atpūtas iespējas Rucavas novada iedzīvotājiem, ierīkojot āra trenažierus, veicinot izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību fiziskās attīstības un veselības veicināšanai. Vairāk šeit.

 
„Aprīkojuma iegāde Dunikas saieta nama mazajai zālei” Drukāt

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2013.gada 9.decembris – 2014. gada 9.decembris

PROJEKTA MĒRĶIS

Aprīkot Dunikas saieta nama mazās zāles virtuvi, tādejādi paplašinot iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu klāstu. Vairāk šeit.

 
Īsteno projektu par transporta sakaru atjaunošanu starp Skodas un Rucavas pašvaldībām Drukāt

Rucavas novada dome, sadarbībā ar Skodas rajona pašvaldību Lietuvā, īsteno projektu „Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas pašvaldībām”.

Projekta ietvaros ir pabeigti Kuksines tilta atjaunošanas tehniskie projekti pār Sventājas upi uz Latvijas-Lietuvas robežas un tilta pievadceļa rekonstrukciju. Tehniskos projektus izstrādāja SIA „Projekts 3”.

Projektu atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam, plānotais kopējais budžets ir 57 000,00 EUR (40 059,83 LVL), 85% no tā ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

 
Pabeigta Papes bākas stāvlaukuma rekonstrukcija Drukāt

Rucavas novada dome realizējusi projektu „Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija Papes ciemā”, projekta Nr. 12-02-ZL14-Z401101-000016. Projekts īstenots piedaloties Biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projekta kopējās izmaksas ir 122819.70 EUR, Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsts 76936.25 EUR. Vairāk šeit.

 
Iegādātas trīs pārvietojamas tirdzniecības vietas Drukāt

Rucavas novada dome realizējusi projektu „Pārvietojamo tirdzniecības vietu iegāde Rucavas novadā”, projekta Nr. 13-02-LL09-L413203-000002. Projekta kopējās izmaksas ir 4248.59 EUR, Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalsts 3160.11 EUR. Projekts īstenots Rīcības programmas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Vairāk šeit.

 

 
Pabeigta „Dzintarvēju” ēkas rekonstrukcija Drukāt

Rucavas novada dome realizējusi projektu „Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Papes ciemā”, projekta Nr. 12-02-ZL14-Z401101-000017. Projekta kopējās izmaksas ir 29892.58 EUR, Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsts 21750.85 EUR.

Lasīt tālāk...
 
Par ERAF projektu 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai Drukāt

3.1.5. Veselības aprūpes infrastruktūra, 3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība, 3.1.5.1.1 Ģimenes ārstu tīkla attīstība.

Vijas Stepanovas ģimenes ārstes praksē no 2008. - 2013. gadam ir realizēts projekts "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Vijas Stepanovas ģimenes ārsta praksē",

 

Lasīt tālāk...
 
Dzeņu taka Drukāt

Mežā pie Rucavas pamatskolas ir izveidota Dzeņu taka. Takas sākums ir pa labi aiz bijušās šautuves. Meža attīstības fonds atbalstīja šķēršļu joslu izveidi, piešķirot finansējumu kokmateriālu iegādei.

 
Rucavas novada pamatskolās jauna datortehnika Drukāt

Rucavas novada dome īstenojusi ERAF projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr. 2010/0032/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/609.

Projekta mērķis: nodrošināt Rucavas un Sikšņu pamatskolas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinātu plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 4 no 6