Projekta „Senioru ceļš” īstenošana Drukāt

Projekta „SENIORU CEĻŠ” īstenošana paredzēta laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. Vairāk šeit.

 
Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Drukāt

2010.gada 21.decembrī Rucavas novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2012.gada 30.septembrim un projekta apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 44997,00 LVL. Š.g. 7.aprīlī Rucavas novada dome izsludināja iepirkumu par novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi, pretendenti varēja pieteikties līdz š.g. 5.maijam. Iepirkuma komisija, izvērtējot piedāvājumus, nolēma slēgt līgumu ar SIA „Grupa 93” par kopējo summu 36419,96 LVL. Rucavas novada dome, īstenojot projektu, plāno sasniegt projekta mērķi – nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu, sagatavojot attīstības plānošanas dokumentu.

 
Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus Drukāt

2010.gada 16.novembrī Rucavas novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu “Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus”, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/108/067. Projekts tiek īstenots no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16673,21 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmām izmaksām. Pašlaik Rucavas novada domē projekta ietvaros strādā trīs jauni speciālisti – finansists, teritorijas plānotājs un eksperts vides jautājumos.

 
Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā Drukāt

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

18.02.2011. ir pabeigts projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/028/069 „Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā” ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, 3.4.1.1 aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta ietvaros izbūvēta viena jauna artēziskā aka pie Zundēm, tamponētas divas slēgtās akas- viena pie Zundēm, otra pie Mājas Nr.4., veikta vienas akas renovācija pie Zundēm. Pēc projekta īstenošanas ūdensapgādes tīklā esošā ūdens kvalitāte ievērojami uzlabojusies, kas panākts ar dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas celtniecību. Tajā ir uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas- atdzelžošanas iekārta, gaisa kompresors, mehānisko daļiņu filtrs un automātiskās vadības bloks, ūdens skaitītājs, pārvietojams dīzeļģenerators, divi hidrofori, kas nodrošina nepieciešamo ūdens daudzumu rezervju veidošanu. Ir izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 1201 m, jauni kanalizācijas tīkli 2615 m garumā, trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un jaunas attīrīšanas iekārtas, līdz ar to tiek nodrošināta attīrītu kanalizācijas ūdeņu novadīšana Paurupē.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 313753.78, no kurām 85% jeb Ls 266690.71 ir ERAF līdzfinansējums, 10% jeb Ls 31375.38 valsts budžeta līdzfinansējums un 5% jeb Ls 15687.69 ir Rucavas novada domes finansējums.

Ir vienošanās ar būvuzņēmēju SIA „WATER SER” par atlikto darbu veikšanu par Ls 33083.73 līdz 01.06.2011., ko nevarēja veikt ziemas apstākļos. Tie ir apzaļumošanas darbi, žogu uzstādīšana, asfaltēšanas darbi.

 

18.02.2011.

Informāciju sagatavoja

Rucavas novada domes grāmatvede Sniedze Druvaskalne

 
Jauni darbinieki Drukāt

Rucavas novada domē darbu sāk jauni darbinieki. Tie piesaistīti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Speciālistu piesaiste novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" laikā.

Darba pienākumus no 2010. gada 1. novembra pēc konkursa rezultātiem, uz katru no amatiem pretendējot divām personām, pilda teritorijas plānotājs Kristaps Sproģis un finansiste Ināra Reine, informē Rucavas Novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Stendze.

"Ja jaunie darbinieki sevi labi parādīs un pašvaldībai būs tāda vajadzība, laiku var pagarināt," norāda L. Stendze.

Projektā paredzēts no 1. janvāra Rucavas Novada domē darbu sākt arī vides speciālistam.

 
« SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas »

Lapa 10 no 12