Veic pētījumu, lai atjaunotu satiksmes infrastruktūru starp Rucavas un Skodas pašvaldībām Drukāt

Projekta „Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas pašvaldībām” ietvaros konsultāciju uzņēmums SIA „Grupa93” veic pētījumu, kura mērķis ir nodrošināt satiksmes infrastruktūras izveidi, kas sekmētu Rucavas novada un Skodas rajona ilgtspējīgas attīstības iespējas un ekonomisko izaugsmi, sniedzot pamatojumu vajadzībām un jaunu vietējo un starpvalstu savienojumu izveidei, kā arī esošo savienojumu uzlabošanai.

Ir izvērtēti augstākstāvoši plānošanas un nozaru politikas dokumenti, atlasot Rucavas novadam un pierobežas joslai saistošās normas. Izvērtējot Lietuvas plānošanas dokumentus ir raksturota situācija Lietuvas pusē attiecībā uz plāniem transporta infrastruktūras jomā. Veicot transporta intensitātes skaitīšanu ir izdarīti secinājumi par intensitāti un par mašīnu sadalījumu pa valstīm (LV/LT). Kopumā šobrīd tiek pabeigts darbs pie esošās situācijas raksturojuma un uzsākts darbs pie priekšlikumu izstrādes.

Lasīt tālāk...
 
Uzsākta projekta „Administratīvās ēkas daļas rekonstrukcija par Saieta namu Rucavas novada Dunikas pagasta „Purenītēs” realizācija Drukāt

Projekta mērķis ir rekonstruēt Dunikas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas daļu un izveidot tajā Saieta namu, tādejādi veicinot izglītošanās, kultūraktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu Dunikas pagastā.

Lasīt tālāk...
 
Projekta apmācību materiāli Drukāt
Sestdiena, 21 Jūlijs 2012 15:19

Eiropas Sociālā fonda projekta „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana” apmācību materiāli

Lasīt tālāk...
 
Pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru materiāli Drukāt
Trešdiena, 18 Jūlijs 2012 09:00

Noslēgumam tuvojas Eiropas Sociālā fonda projekts „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”. Tā ietvaros norisinājās divi pieredzes apmaiņas izbraukuma semināri uz Zemgales plānošanas reģionu un Dobeles pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas pašvaldību. Pielikumā semināru prezentācijas: Dobele, Dundaga, Jelgava un Kuldīga.

ESF projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108/58 „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 
Vizīte uz Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas novada pašvaldību Drukāt
Ceturtdienā, 05 Jūlijs 2012 17:04

Rucavas novada pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas izbrauciena seminārā ”ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, īstenošanā un vadībā” vizītē uz Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas novada pašvaldību.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas »

Lapa 5 no 12