Datorkursi projektā "Senioru ceļš" Drukāt

Sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu projekta “Senioru ceļš” ietvaros senioriem ir iespēja apgūt mūsdienu tehnoloģijas. Arī Rucavas novadā senioriem ir vēlme izzināt dažādu mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu. Prasme darboties ar datortehniku ir ļoti noderīga, jo šīs iemaņas paver iespējas meklēt informāciju internetā, sazināties ar draugiem un radiem, un arī veikt maksājumus u.c.

 
Inovācijas projekti Drukāt

BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām projekta ietvaros ir izstrādāti dokumenti un tulkoti latviešu valodā:

Rokasgrāmata "Inovācijas atbalsta instrumenti un prakse" ir praktiski izmantojams dokuments, kuru ir izstrādājuši projekta partnerreģioni. Tas ietver praksē pārbaudītus dažādus inovācijas atbalsta instrumentus, kuru mērķis ir veicināt lietotājam draudzīgu inovāciju radīšanu, jaundibināto uzņēmumu finansējuma iespējas un studentu iesaisti inovācijas procesos.

Rokasgrāmatas sagatavošanas dokuments sniedz plašāku ieskatu un pamatojumu rokasgrāmatā apkopotajai praksei.

Parakstot Baltijas inovācijas politikas Memorandu 2011.gada 6.jūnijā, arī Latvijas plānošanas reģioni, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas tehnoloģiskais centrs ir vienojušies par nepieciešamo rīcību vairāku svarīgu jautājumu risināšanā, lai sekmētu inovāciju, uzlabojot vietējo un reģionālo pašvaldību un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju zināšanas un kompetences līmeni. Memorandu parakstīja nacionālā un reģionālā līmeņa inovācijas un uzņēmējdarbības attīstības politikas veidotāji un īstenotāji no visām projekta partnervalstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Vācijas.

 
Projekta „Senioru ceļš” īstenošana Drukāt

Projekta „SENIORU CEĻŠ” īstenošana paredzēta laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. Vairāk šeit.

 
Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Drukāt

2010.gada 21.decembrī Rucavas novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2012.gada 30.septembrim un projekta apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 44997,00 LVL. Š.g. 7.aprīlī Rucavas novada dome izsludināja iepirkumu par novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi, pretendenti varēja pieteikties līdz š.g. 5.maijam. Iepirkuma komisija, izvērtējot piedāvājumus, nolēma slēgt līgumu ar SIA „Grupa 93” par kopējo summu 36419,96 LVL. Rucavas novada dome, īstenojot projektu, plāno sasniegt projekta mērķi – nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu, sagatavojot attīstības plānošanas dokumentu.

 
Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus Drukāt

2010.gada 16.novembrī Rucavas novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu “Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus”, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/108/067. Projekts tiek īstenots no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16673,21 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmām izmaksām. Pašlaik Rucavas novada domē projekta ietvaros strādā trīs jauni speciālisti – finansists, teritorijas plānotājs un eksperts vides jautājumos.

 
Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā Drukāt

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

18.02.2011. ir pabeigts projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/028/069 „Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā” ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, 3.4.1.1 aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta ietvaros izbūvēta viena jauna artēziskā aka pie Zundēm, tamponētas divas slēgtās akas- viena pie Zundēm, otra pie Mājas Nr.4., veikta vienas akas renovācija pie Zundēm. Pēc projekta īstenošanas ūdensapgādes tīklā esošā ūdens kvalitāte ievērojami uzlabojusies, kas panākts ar dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas celtniecību. Tajā ir uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas- atdzelžošanas iekārta, gaisa kompresors, mehānisko daļiņu filtrs un automātiskās vadības bloks, ūdens skaitītājs, pārvietojams dīzeļģenerators, divi hidrofori, kas nodrošina nepieciešamo ūdens daudzumu rezervju veidošanu. Ir izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 1201 m, jauni kanalizācijas tīkli 2615 m garumā, trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un jaunas attīrīšanas iekārtas, līdz ar to tiek nodrošināta attīrītu kanalizācijas ūdeņu novadīšana Paurupē.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 313753.78, no kurām 85% jeb Ls 266690.71 ir ERAF līdzfinansējums, 10% jeb Ls 31375.38 valsts budžeta līdzfinansējums un 5% jeb Ls 15687.69 ir Rucavas novada domes finansējums.

Ir vienošanās ar būvuzņēmēju SIA „WATER SER” par atlikto darbu veikšanu par Ls 33083.73 līdz 01.06.2011., ko nevarēja veikt ziemas apstākļos. Tie ir apzaļumošanas darbi, žogu uzstādīšana, asfaltēšanas darbi.

 

18.02.2011.

Informāciju sagatavoja

Rucavas novada domes grāmatvede Sniedze Druvaskalne

 
Jauni darbinieki Drukāt

Rucavas novada domē darbu sāk jauni darbinieki. Tie piesaistīti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Speciālistu piesaiste novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" laikā.

Darba pienākumus no 2010. gada 1. novembra pēc konkursa rezultātiem, uz katru no amatiem pretendējot divām personām, pilda teritorijas plānotājs Kristaps Sproģis un finansiste Ināra Reine, informē Rucavas Novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Stendze.

"Ja jaunie darbinieki sevi labi parādīs un pašvaldībai būs tāda vajadzība, laiku var pagarināt," norāda L. Stendze.

Projektā paredzēts no 1. janvāra Rucavas Novada domē darbu sākt arī vides speciālistam.

 
"Nākotnes perspektīvas sadarbības reģioniem" Drukāt

Šī gada 24.septembrī Dobelē tika rīkota ikgadējā Latvijas-Lietuvas programmas konference "Nākotnes perspektīvas sadarbības reģioniem", kurā piedalījās vairāk nekā 240 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas, arī Rucavas novada domes priekšsēdētājs A.Rolis. Vairāk šeit.

 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta īstenošana Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2010.gada 21.janvārī, starp Rucavas novada pašvaldību un Valsts Izglītības Attīstības aģentūru, tika noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta īstenošanu:

ID Nr. 3DP/3.2.2.1.2/08/IPIA/VIAA/022 „Elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība Rucavas pagasta pamatskolā” un ID Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/092 „Dunikas pagasta Sikšņu pamatskolas informatizācija”. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2011.gada 30.septembrim. Projekta ietvaros abas novada skolas tiks aprīkotas ar 9 stacionāriem datoriem, 4 portatīvajiem datoriem, 2 multimediju tehnikas iekārtām un 2 lokālo tīklu attīstību. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 15131,44 (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit viens lats un 44 santīmi). Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Valsts budžeta finansējums – 15% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 6 no 6