Lekcija Rucavas Saieta namā Drukāt

2011.gada 14.decembrī plkst. 13.00 “Valsts finansiālais nodrošinājums un psiholoģiskā pašaizsardzība”. Vairāk šeit.

 
"Jumītis" aktivitātes Drukāt

Raud sveces egļu zaros un skaita dienas līdz gadu mijai. Nav daudz - tikai dažas nedēļas, bet mēs, biedrība Jumītis, esam nogājuši garu darba ceļu. Mācību darbā pavadīti svētīgi 11 mēneši. Rucavas novada dome, STI un biedrība Jumītis strādā kopīgi, lai izglītotu Rucavas ļaudis. Un panākumi ir. Mūsu mājamatnieku darbus pirka angļi, vācieši, mūsu izstrādājumi kā dāvanas tika sūtītas uz Kanādu, Austriju, Austrāliju, Zviedriju. Mūsu amatnieki bija lepni, ka Bavārijā slavēja mūsu darbiņus. Protams, daudziem vēl jāmācās, bet tādēļ jau mēs apgūstam tādas dzīves gudrības, kā kontaktēties ar cilvēkiem, iegūt uzticību, galda kultūru, lietišķo etiķeti. Mācījāmies gatavot, pareizi lietot garšvielas Initas Šveidas vadībā. Katru mēnesi mācījāmies make-up Zintas vadībā, pat pabijām Zviedrijā. Interesantais, bet ļoti zinošais dakteris Armands Treimanis mums izstāstīja, ko it kā zinājām, bet tomēr turpmāk paši gribētu rīkoties labāk, lai mūsu bērni un bērnubērni nekad nepiedzīvotu diskomfortu un bēdas. Tādi projekti, kuros lektori sniedz zināšanas par datora nozīmi, izmantošanu, interneta apgūšanu, moderno tehnoloģiju, ir nopietni ņemami.

Lasīt tālāk...
 
Datorkursi projektā "Senioru ceļš" Drukāt

Sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu projekta “Senioru ceļš” ietvaros senioriem ir iespēja apgūt mūsdienu tehnoloģijas. Arī Rucavas novadā senioriem ir vēlme izzināt dažādu mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu. Prasme darboties ar datortehniku ir ļoti noderīga, jo šīs iemaņas paver iespējas meklēt informāciju internetā, sazināties ar draugiem un radiem, un arī veikt maksājumus u.c.

 
Inovācijas projekti Drukāt

BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām projekta ietvaros ir izstrādāti dokumenti un tulkoti latviešu valodā:

Rokasgrāmata "Inovācijas atbalsta instrumenti un prakse" ir praktiski izmantojams dokuments, kuru ir izstrādājuši projekta partnerreģioni. Tas ietver praksē pārbaudītus dažādus inovācijas atbalsta instrumentus, kuru mērķis ir veicināt lietotājam draudzīgu inovāciju radīšanu, jaundibināto uzņēmumu finansējuma iespējas un studentu iesaisti inovācijas procesos.

Rokasgrāmatas sagatavošanas dokuments sniedz plašāku ieskatu un pamatojumu rokasgrāmatā apkopotajai praksei.

Parakstot Baltijas inovācijas politikas Memorandu 2011.gada 6.jūnijā, arī Latvijas plānošanas reģioni, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas tehnoloģiskais centrs ir vienojušies par nepieciešamo rīcību vairāku svarīgu jautājumu risināšanā, lai sekmētu inovāciju, uzlabojot vietējo un reģionālo pašvaldību un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju zināšanas un kompetences līmeni. Memorandu parakstīja nacionālā un reģionālā līmeņa inovācijas un uzņēmējdarbības attīstības politikas veidotāji un īstenotāji no visām projekta partnervalstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Vācijas.

 
Projekta „Senioru ceļš” īstenošana Drukāt

Projekta „SENIORU CEĻŠ” īstenošana paredzēta laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. Vairāk šeit.

 
Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Drukāt

2010.gada 21.decembrī Rucavas novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2012.gada 30.septembrim un projekta apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 44997,00 LVL. Š.g. 7.aprīlī Rucavas novada dome izsludināja iepirkumu par novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi, pretendenti varēja pieteikties līdz š.g. 5.maijam. Iepirkuma komisija, izvērtējot piedāvājumus, nolēma slēgt līgumu ar SIA „Grupa 93” par kopējo summu 36419,96 LVL. Rucavas novada dome, īstenojot projektu, plāno sasniegt projekta mērķi – nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu, sagatavojot attīstības plānošanas dokumentu.

 
Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus Drukāt

2010.gada 16.novembrī Rucavas novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu “Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus”, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/108/067. Projekts tiek īstenots no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16673,21 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmām izmaksām. Pašlaik Rucavas novada domē projekta ietvaros strādā trīs jauni speciālisti – finansists, teritorijas plānotājs un eksperts vides jautājumos.

 
Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā Drukāt

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

18.02.2011. ir pabeigts projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/028/069 „Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā” ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, 3.4.1.1 aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta ietvaros izbūvēta viena jauna artēziskā aka pie Zundēm, tamponētas divas slēgtās akas- viena pie Zundēm, otra pie Mājas Nr.4., veikta vienas akas renovācija pie Zundēm. Pēc projekta īstenošanas ūdensapgādes tīklā esošā ūdens kvalitāte ievērojami uzlabojusies, kas panākts ar dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas celtniecību. Tajā ir uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas- atdzelžošanas iekārta, gaisa kompresors, mehānisko daļiņu filtrs un automātiskās vadības bloks, ūdens skaitītājs, pārvietojams dīzeļģenerators, divi hidrofori, kas nodrošina nepieciešamo ūdens daudzumu rezervju veidošanu. Ir izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 1201 m, jauni kanalizācijas tīkli 2615 m garumā, trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un jaunas attīrīšanas iekārtas, līdz ar to tiek nodrošināta attīrītu kanalizācijas ūdeņu novadīšana Paurupē.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 313753.78, no kurām 85% jeb Ls 266690.71 ir ERAF līdzfinansējums, 10% jeb Ls 31375.38 valsts budžeta līdzfinansējums un 5% jeb Ls 15687.69 ir Rucavas novada domes finansējums.

Ir vienošanās ar būvuzņēmēju SIA „WATER SER” par atlikto darbu veikšanu par Ls 33083.73 līdz 01.06.2011., ko nevarēja veikt ziemas apstākļos. Tie ir apzaļumošanas darbi, žogu uzstādīšana, asfaltēšanas darbi.

 

18.02.2011.

Informāciju sagatavoja

Rucavas novada domes grāmatvede Sniedze Druvaskalne

 
Jauni darbinieki Drukāt

Rucavas novada domē darbu sāk jauni darbinieki. Tie piesaistīti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Speciālistu piesaiste novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" laikā.

Darba pienākumus no 2010. gada 1. novembra pēc konkursa rezultātiem, uz katru no amatiem pretendējot divām personām, pilda teritorijas plānotājs Kristaps Sproģis un finansiste Ināra Reine, informē Rucavas Novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Stendze.

"Ja jaunie darbinieki sevi labi parādīs un pašvaldībai būs tāda vajadzība, laiku var pagarināt," norāda L. Stendze.

Projektā paredzēts no 1. janvāra Rucavas Novada domē darbu sākt arī vides speciālistam.

 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 6 no 6