Gada balva sievietei - līderei Drukāt

SIEVIEŠU TIESĪBU INSTITŪTS izsludina konkursu par GADA BALVU - 300 lati sievietei – līderei, kura 2011.gadā veicinājusi citu sieviešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

Aicinām līdz 2012. gada 27. februārim nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, komercsabiedrības un privātpersonas pieteikt konkursam balvas kandidātes, iesniedzot pa pastu vai e-pastu: sti@ latnet.lv vai faksu 67873003 aprakstu vai citāda veida vispusīgu informāciju.

Gada balvas pasniegšana paredzēta Starptautiskās sieviešu dienas svinībās Salacgrīvā 2012. gada martā.

Sekojiet informācijai www.majamatniekiem.lv

 
Mājamatniecības nodarbība 21.janvārī Drukāt

Visus Rucavas novada iedzīvotājus, kuri vēlas sevi apliecināt mājamatniecībā, lūdzu pulcēties 21.janvārī plkst.10.00 Rucavas pamatskolas mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) kabinetā uz pirmo nodarbību.

Pirmajā nodarbībā -  Dekupāža. Nodarbības notiek sadarbībā ar Rucavas novada finansējuma piesaisti, sadarbojoties ar STI un biedrību Jumītis. Nodarbības vadīs Aija Cinkmane.

Nodarbībām pieteikties pie Aijas, tālr. 26044286

Dunikas pagasta mājamatniekus sazināties ar Valdu par iespējamību piedalīties nodarbībā.

Projekta kordinatore Valda Stadgale

 
Gads sākas ar nopietnu mācīšanos Drukāt

Projekts „Seniora ceļš” piedāvā interesantas nodarbes sevis izglītošanai un pilnveidošanai. No 1. janvāra līdz 31. jūnijam plašu interešu klāstu piedāvā mājamatniecības nodarbības.

Varēsim apgūt pērļošanu, filcēšanu, ādas apstrādi, klūdziņu vīšanu, toršu cepšanu un dažādu ēdienu gatavošanu, dārza dekoru veidošanu, sveces, floristiku utt. Galveno akcentu tomēr liksim uz dalībnieku vēlēšanos - rokdarbiem, aušanu. Gatavosim kvalitatīvus darbus dažādām izstādēm un konkursiem. Vedīsim savus darbus uz Bavāriju un Jūs lieliski zināt, ka tur ir izvēlīga publika. Atcerēsimies, ka pašmāju konkursā starp daudzajiem centriem mēs pagājušajā gadā guvām 2 godalgotas vietas.

Lasīt tālāk...
 
Noslēdzies projekts Drukāt

Noslēdzies Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētais projekts „Rucavas novada attīstība piesaistot speciālistus” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/108/067. Pateicoties jaunajiem speciālistiem, Rucavas novada domē ir palielinājusies administratīvā kapacitāte. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16509,23 LVL.

Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Neskatoties uz to ka projekts noslēdzies, pašvaldība turpina nodarbināt piesaistītos speciālistus.

 
Lekcija Rucavas Saieta namā Drukāt

2011.gada 14.decembrī plkst. 13.00 “Valsts finansiālais nodrošinājums un psiholoģiskā pašaizsardzība”. Vairāk šeit.

 
"Jumītis" aktivitātes Drukāt

Raud sveces egļu zaros un skaita dienas līdz gadu mijai. Nav daudz - tikai dažas nedēļas, bet mēs, biedrība Jumītis, esam nogājuši garu darba ceļu. Mācību darbā pavadīti svētīgi 11 mēneši. Rucavas novada dome, STI un biedrība Jumītis strādā kopīgi, lai izglītotu Rucavas ļaudis. Un panākumi ir. Mūsu mājamatnieku darbus pirka angļi, vācieši, mūsu izstrādājumi kā dāvanas tika sūtītas uz Kanādu, Austriju, Austrāliju, Zviedriju. Mūsu amatnieki bija lepni, ka Bavārijā slavēja mūsu darbiņus. Protams, daudziem vēl jāmācās, bet tādēļ jau mēs apgūstam tādas dzīves gudrības, kā kontaktēties ar cilvēkiem, iegūt uzticību, galda kultūru, lietišķo etiķeti. Mācījāmies gatavot, pareizi lietot garšvielas Initas Šveidas vadībā. Katru mēnesi mācījāmies make-up Zintas vadībā, pat pabijām Zviedrijā. Interesantais, bet ļoti zinošais dakteris Armands Treimanis mums izstāstīja, ko it kā zinājām, bet tomēr turpmāk paši gribētu rīkoties labāk, lai mūsu bērni un bērnubērni nekad nepiedzīvotu diskomfortu un bēdas. Tādi projekti, kuros lektori sniedz zināšanas par datora nozīmi, izmantošanu, interneta apgūšanu, moderno tehnoloģiju, ir nopietni ņemami.

Lasīt tālāk...
 
Datorkursi projektā "Senioru ceļš" Drukāt

Sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu projekta “Senioru ceļš” ietvaros senioriem ir iespēja apgūt mūsdienu tehnoloģijas. Arī Rucavas novadā senioriem ir vēlme izzināt dažādu mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu. Prasme darboties ar datortehniku ir ļoti noderīga, jo šīs iemaņas paver iespējas meklēt informāciju internetā, sazināties ar draugiem un radiem, un arī veikt maksājumus u.c.

 
Inovācijas projekti Drukāt

BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām projekta ietvaros ir izstrādāti dokumenti un tulkoti latviešu valodā:

Rokasgrāmata "Inovācijas atbalsta instrumenti un prakse" ir praktiski izmantojams dokuments, kuru ir izstrādājuši projekta partnerreģioni. Tas ietver praksē pārbaudītus dažādus inovācijas atbalsta instrumentus, kuru mērķis ir veicināt lietotājam draudzīgu inovāciju radīšanu, jaundibināto uzņēmumu finansējuma iespējas un studentu iesaisti inovācijas procesos.

Rokasgrāmatas sagatavošanas dokuments sniedz plašāku ieskatu un pamatojumu rokasgrāmatā apkopotajai praksei.

Parakstot Baltijas inovācijas politikas Memorandu 2011.gada 6.jūnijā, arī Latvijas plānošanas reģioni, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas tehnoloģiskais centrs ir vienojušies par nepieciešamo rīcību vairāku svarīgu jautājumu risināšanā, lai sekmētu inovāciju, uzlabojot vietējo un reģionālo pašvaldību un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju zināšanas un kompetences līmeni. Memorandu parakstīja nacionālā un reģionālā līmeņa inovācijas un uzņēmējdarbības attīstības politikas veidotāji un īstenotāji no visām projekta partnervalstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Vācijas.

 
Projekta „Senioru ceļš” īstenošana Drukāt

Projekta „SENIORU CEĻŠ” īstenošana paredzēta laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. Vairāk šeit.

 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 6 no 6