Seminārs “Veselīgs un sabalansēts uzturs - dzīvesprieka, veselības un enerģijas garants” Drukāt

20.04.2018.

logo

Pasākums tiek organizēts Ministru kabineta 2016. gada 17.maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projekta Nr.9.2.4.2/16/I/074 “Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

Izglītojošs seminārs “Veselīgs un sabalansēts uzturs - dzīvesprieka, veselības un enerģijas garants”.

Semināru vadīs Gundega Rudzīte-Aniščenko

Projekta “Veselīgs Rucavas novads” ietvaros 17.maijā visiem interesentiem Dunikas pagasta pārvaldes telpās būs iespēja piedalīties izglītojošā, bezmaksas seminārā un meistarklasē par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz veselību kā arī būs iespēja saņemt speciālista konsultācijas un praktiskus padomus uztura jomā.

Semināra laikā tiks kliedēti mīti par veselīgu uzturu, sniegti praktiski ieteikumi ikdienā noslogotiem cilvēkiem par mūsdienu uztura prasībām - ātri un veselīgi!

Pieteikšanās semināram pie Rucavas novada sociālā dienesta vadītājas p.i. Daigas Grenovskas pa mob. tālr. 20390819