“Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” Drukāt


Projekts Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005

2017.gada 30.oktobrī noslēdzās projekta „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005 realizācija.

Projekts norisinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.


Projekta mērķis bija Sikšņu bibliotēkas trīs telpu izremontēšana Rucavas novada domei Dunikas pagastā piederošā ēkā “Purenītes”, izveidojot drošu un estētisku vidi, lai dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki varētu attīstīt savas personības izaugsmi kultūrā, mūžizglītībā un saturīgā laika pavadīšanā. Saskaņā ar līgumu darbus veica SIA “EIRO STILS 1”.

Informāciju sagatavoja

Raimonda Ābelīte

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja