Pārvietojamā inventāra iegāde Drukāt

„Pārvietojamā inventāra iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Rucavas novada iedzīvotājiem”.

Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 31. maijs.

Projekta mērķis: Sekmēt sporta aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanos Rucavas novadā un veicināt brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību, izmantojot dažāda veida pārvietojamu brīvdabas aktīvās atpūtas aprīkojumu. Vairāk šeit.