Par Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta apspriešanas uzsākšanu Drukāt

Rucavas novada dome informē par Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (01.06.2012. domes lēmums, protokols Nr.11, 1.7§). Sabiedriskai apspriešanai termiņš noteikts no š.g. 12.jūnija līdz 24.jūlijam. Ar plānošanas dokumentiem iepriekšminētajā termiņā varēs iepazīties www.rucava.lv, kā arī Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē, darba dienās, darba laikā. Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes iesniedzami Rucavas novada domei līdz 2012.gada 24.jūlijam (adrese Rucavas "Pagastmāja", Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477). Iesniegumā lūdzam norādīt: fiziskām personām - savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas nr., adresi.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 12.jūlijā plkst.18.00, Rucavā, Rucavas novada domē,
  • 13.jūlijā plkst.18.00, Sikšņos, Dunikas pagasta pārvaldē.

Papildus informācijai: SIA „Grupa93” (Kr. Barona iela 3-4, Rīga; tālr. 67217043). Pieņemšana konsultācijām klātienē Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē, iepriekš piesakoties: Sarmīte Lesiņa, mob. +37129171134, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

 

Rucavas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde " ietvaros.

Plānošanas dokumentus skatīt šeit:

Paskaidrojuma raksts (kopsavilkums)

Paskaidrojuma raksts (pilnais dokuments)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 1.redakcija

Teritorijas plānojuma prezentācija

Grafiskā daļa:

Karte „Teritorijas pašreizējā izmantošana” M 1:25 000

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” M 1:25 000

Karte „Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi” M 1:25 000

Karte „Ceļu infrastruktūra” M 1:25 000

Karte „Publiskās pieejas vietas jūrai” M 1: 10 000

Karte ”Dabas parka „Pape” funkcionālās zonējums", M 1: 25 000

Karte „Tūrisma infrastruktūra dabas parkā „Pape”" M 1: 25 000

 

Ciemi - esošā izmantošana:

Karte „Teritorijas esošā izmantošana. Rucavas ciems” M 1: 5000

Karte „Teritorijas esošā izmantošana. Sikšņu ciems” M 1: 5000

Karte „Teritorijas esošā izmantošana. Ķāķišķes ciems” M 1: 5000

Karte „Teritorijas esošā izmantošana. Papes Prediengala, Papes, Papes Ķoņu ciems” M 1: 10 000

Karte „Teritorijas esošā izmantošana. Nidas ciems” 1: 10 000

Karte „Teritorijas esošā izmantošana.. Ječu ciems” M 1: 10000

Karte „Teritorijas esošā izmantošana. Pešu ciems” 1: 5000

 

Ciemi - plānotā izmantošana:

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Rucavas ciems” M 1: 5000

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Sikšņu ciems” M 1: 5000

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Ķāķišķes ciems” M 1: 5000

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Papes Prediengala, Papes, Papes Ķoņu ciems” M 1: 10 000

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Nidas ciems” 1: 10 000

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Ječu ciems” M 1: 10000

Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Pešu ciems” 1: 5000

 

Vides pārskata projekts (kopsavilkums)

Vides pārskata projekts (pilnais dokuments)

 

Pārskats par plānojuma izstrādes 1.posmu.

Kartoshēma „Iedzīvotāju iesniegumi”

 

Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (apstiprināti ar 2011.gada 20.septembra MK noteikumiem Nr.706).

Karte „Dabas parka „Pape” funkcionālās zonas (Papes Prediengala, Papes, Papes Ķoņu ciems)” M 1: 10 000

Karte „Dabas parka „Pape” funkcionālās zonas. Nidas ciems” 1: 10 000