Veiksmīgi uzsākuši apmācības Drukāt
Trešdiena, 09 Maijs 2012 15:45

Rucavas novada pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki veiksmīgi uzsākuši apmācības.

”ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, īstenošanā un vadībā” apmācībās, konsultācijās Projekta vadības cikla jautājumos un divās pieredzes apmaiņas vizītēs uz radniecīgām pašvaldībām un/vai plānošanas reģioniem. Vairāk šeit.