“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Drukāt

26.02.2018.

logo

Rucavas novada  pašvaldība, 2017.gada 4.septembrī   noslēdzot sadarbības līgumu nr. P6-13/28 , ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Vairāk šeit.