Pabeigta Papes bākas stāvlaukuma rekonstrukcija Drukāt

Rucavas novada dome realizējusi projektu „Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija Papes ciemā”, projekta Nr. 12-02-ZL14-Z401101-000016. Projekts īstenots piedaloties Biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projekta kopējās izmaksas ir 122819.70 EUR, Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsts 76936.25 EUR. Vairāk šeit.