Pabeigta „Dzintarvēju” ēkas rekonstrukcija Drukāt

Rucavas novada dome realizējusi projektu „Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Papes ciemā”, projekta Nr. 12-02-ZL14-Z401101-000017. Projekta kopējās izmaksas ir 29892.58 EUR, Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsts 21750.85 EUR.

 

Projekta ietvaros daļēji rekonstruēta Rucavas novada domei piederoša ēka "Dzintarvēji" jeb Papes vecā „fišerija”, pārveidojot to par ekspozīcijas telpām par piekrastes zivsaimniecības un zvejnieku tradīcijām, kas izmantojama novada sabiedrisko pasākumu organizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.

Lūgums visiem, kam ir atmiņstāsti, dokumentālas liecības par ēkas celšanu un izmantošanu, kā arī par zvejnieku ciema darbu un sadzīvi – priekšmeti, fotogrāfijas un citi to laiku dokumenti-, dalīties ar tiem, lai papildinātu Rucavas novadpētniecības materiālu krājumu izstādi „Dzintarvējos”.

Informāciju sagatavoja:

Raivis Stankuns

Rucavas novada domes

Attīstības nodaļas projektu koordinators

Mob. tālr.: 26015490

e-pasts: raivis.stankuns@ rucava.lv