Rucavas novada pamatskolās jauna datortehnika Drukāt

Rucavas novada dome īstenojusi ERAF projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr. 2010/0032/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/609.

Projekta mērķis: nodrošināt Rucavas un Sikšņu pamatskolas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinātu plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti.

SIA „Elektronikas Tirdzniecības un Apkopes centrs” veica lokālo datortīklu ierīkošanu Rucavas un Sikšņu pamatskolās.

 

SIA „Lattelecom” veica stacionāro datoru, multimediju kabineta aprīkojuma un portatīvo datoru piegādi.

Projekta ietvaros Rucavas pagasta pamatskola tika apgādāta ar 7 stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem, iegādāts multimediju tehnikas komplekts (portatīvais dators ar tajā instalētu programmatūru, interaktīvā tāfele, projektors un digitālā datu kamera), kā arī attīstīts 1 lokālais datortīkls.

Sikšņu pamatskola tiks apgādāta ar 2 stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem, iegādāts 1 multimediju iekārtas komplekts (portatīvais dators ar tajā instalētu programmatūru, interaktīvā tāfele, projektors un digitālā datu kamera), kā arī attīstīts 1 lokālais datortīkls.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 17 060.44. Projektu 100 % finansējis Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.