„Aprīkojuma iegāde Dunikas saieta nama mazajai zālei” Drukāt

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

2013.gada 9.decembris – 2014. gada 9.decembris

PROJEKTA MĒRĶIS

Aprīkot Dunikas saieta nama mazās zāles virtuvi, tādejādi paplašinot iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu klāstu. Vairāk šeit.