Veidlapas Drukāt

Iesnieguma veidlapa.

Iesniegums par darba attiecību nodibināšanu.

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Rucavas novadā.

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai).

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai).