Pastāvīgās komitejas Drukāt

Rucavas novada domes pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs - Jānis Veits

Komitejas locekļi - Viktors Čamans, Andis Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Gundega Zeme


Sociālo un medicīnas lietu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Gundega Zeme

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Guntis Rolis

Komitejas locekļi - Andis Rolis, Irēna Šusta


Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs - Jānis Veits

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks - Andis Rolis

Komitejas locekļi - Viktors Čamans, Guntis Rolis


Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Līga Stendze

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Veits

Komitejas locekļi – Romārs Timbra, Irēna Šusta


Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Liena Trumpika

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Veits

Komitejas locekļi - Irēna Šusta, Guntis Rolis

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv