Pastāvīgās komitejas Drukāt

Rucavas novada domes pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs -

Komitejas locekļi -

Sociālo un medicīnas lietu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja -

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks -

Komitejas locekļi -


Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs -

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks -

Komitejas locekļi -


Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētāja -

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks -

Komitejas locekļi –


Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Komitejas priekšsēdētāja -

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks -

Komitejas locekļi -

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv