Rucavas novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi Drukāt

Sniegto pakalpojumu sarakstu skatīt šeit.

Iesnieguma veidlapa.

Būvvaldes dokumentu veidlapas.

 
Kā deklarēt dzīvesvietu Drukāt

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību

Dzīvesvietu var deklarēt:

Lasīt tālāk...
 
Topogrāfiskā informācija Drukāt

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu Rucavas novadā veic SIA "IT DATI". Cenrādis. Tālr. 29215759

 
Par nekustamā īpašuma nodokli Drukāt

Nodokļu paziņojumus par NĪN nodokli var saņemt elektroniski – e-pastā:

Daudzi jau to izmanto jo, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos ir punkts "Uz maksāšanas paziņojuma, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams nodokļu administrācijas amatpersonas paraksts”. Šādā gadījumā uz tā jābūt atzīmei: "Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Tāpēc, ja jums ir pieejams internets, jūs varat saņemt savu maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli ērtāk un ātrāk savā e-pastā.

Lasīt tālāk...