Latvijas pilsoņu iespējas piedalīties parakstu vākšanā Drukāt

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstoties jāuzrāda pase vai personas apliecība.  Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, pie pagasta pārvaldes vadītāja, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā nav zvērināta notāra. Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

Lasīt tālāk...
 
Rucavas novada pašvaldības nodevas Drukāt

Saistošie noteikumi "Par Rucavas novada pašvaldības nodevām" nosaka Rucavas novada pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un līdzekļu izmantošanas mērķi.

 
Rucavas novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi Drukāt

Sniegto pakalpojumu sarakstu skatīt šeit.

Iesnieguma veidlapa.

Būvvaldes dokumentu veidlapas.

 
Kā deklarēt dzīvesvietu Drukāt

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību

Dzīvesvietu var deklarēt:

Lasīt tālāk...
 
Topogrāfiskā informācija Drukāt

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu Rucavas novadā veic SIA "IT DATI". Cenrādis. Tālr. 29215759

 
Par nekustamā īpašuma nodokli Drukāt

Nodokļu paziņojumus par NĪN nodokli var saņemt elektroniski – e-pastā:

Daudzi jau to izmanto jo, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos ir punkts "Uz maksāšanas paziņojuma, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams nodokļu administrācijas amatpersonas paraksts”. Šādā gadījumā uz tā jābūt atzīmei: "Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Tāpēc, ja jums ir pieejams internets, jūs varat saņemt savu maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli ērtāk un ātrāk savā e-pastā.

Lasīt tālāk...