“Labais darbs Rucavas novadam” Drukāt

Rucavas novada dome izsludina 2018.gada projektu konkursu “Labais darbs Rucavas novadam”

Rucavas novada dome apstiprinājusi un izsludina vietējo projektu konkursu „Labais darbs Rucavas novadam” ar kopējo finansējumu EUR 3 000 apmērā. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt tādu projektu īstenošanu Rucavas novadā, kas sekmētu apkārtējo vidi un sociālo dzīvi, pilnveidotu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī popularizētu kultūras, tēla un tradīcijas, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Lasīt tālāk...
 
Ceļu tehniskā specifikācija Drukāt

Rucavas novada domes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas