Sikšņu pamatskola Drukāt

Sikšņu pamatskola

Labrīt! – Es domās klusi saku
Šai rītā, kas tik dzidri skan.
Un tikpat tīra uzplaukusi
Ir arī mana mazā sirds.

/Astra Rancāne/

 

Sikšņu pamatskola piedāvā apgūt:

 • vispārējās pamatizglītības programmu;
 • pirmsskolas izglītības programmu divās pirmsskolas grupās;
 • dažādas interešu izglītības programmas:
 • 2 mūzikas pulciņi
 • 2 sporta pulciņi
 • teātra pulciņš
 • vēstures un novadpētniecības pulciņš
 • jaunsargu pulciņš
 • jauniešu demokrātijas skola „Soli pa solim”
 • tautisko deju pulciņš
 • angļu valodas pulciņš
 • matemātikas pulciņš „Cipariņš”

 

2014./2015. mācību gadā skolā:

 • 51 skolēns apgūst vispārējās pamatizglītības programmu;
 • 28 audzēkņi apgūst pirmsskolas programmu, no tiem 6 piecgadnieki un 6 sešgadnieki.

 

Skolā un abās pirmsskolas grupās, un sporta zālē strādā:

 • 13 pedagoģiskie darbinieki,
 • 11 tehniskie darbinieki.

 

Skolēnu līdzpārvalde izdod skolas avīzi „Starpbrīžu Stāstiņi”

Mācību darbnīcas

Pie skolas ir labiekārtots bērnu rotaļu laukums

2008.gadā atklāta jauna sporta zāle