Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē novembrī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
1.novembrīTrešdienas dievkalpojums. Visu Svēto diena18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
5.novembrī23.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
9.septembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
11.novembrīBībeles stunda

12.00


12.novembrī

2.svētdiena pirms Mūžības svētkiem.

Dievkalpojums kopā ar bērniem
11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
16.novembrī

Ceturtdienas dievkalpojums.

18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
17.novembrīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
18.novembrīValsts svētku dievkalpojums11.00Ar Svēto Vakarēdienu
18.novembrīDievkalpojums Kalnišķos14.00
Ar Svēto Vakarēdienu
19.novembrīSvētdiena pirms Mūžības svētdienas11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
23.novembrīCeturtdienas dievkalpojums.18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
25.novembrīSvecīšu vakars Rucavas centra kapos15.30

26.novembrīMirušo piemiņas diena. Mūžības svētdiena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
30.novembrīCeturtdienas dievkalpojums.18.00
Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes padomes sēde 19.novembrī pulksten 9.30

Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī