Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē februārī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
3.februārīSveču diena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
10.februārīPēdējā svētdiena pēc Zvaigznes dienas11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
14.februārīCeturtdienas dievkalpojums.18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
17.februārī9.svētdiena pirms Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
20.februārīCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
23.februārīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
24.februārī8.svētdiena pirms Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
24.februārīDievkalpojums bērniem13.00


Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī