Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē martā Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
1.martā

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
2.martāKrusta ceļa apcere18.00

4.martā4.Svētdiena pirms Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
8.martāCeturtdienas dievkalpojums18.00Ar Svēto Vakarēdienu
9.martāKrusta ceļa apcere18.00

10.martāDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
11.martā3.Svētdiena pirms Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
15.martāCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
16.martāKrusta ceļa apcere18.00

17.martāBībeles stunda12.00

18.martā

2.Svētdiena pirms Lieldienām.

1.Ciešanu laika svētdiena.

Dievkalpojums kopā ar bērniem

11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
22.martāCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
23.martāKrusta ceļa apcere18.00

25.martāPalmu (Pūpolu) svētdiena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
29.martāZaļā Ceturtdiena. Kunga pēdējo vakariņu dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
30.martā

Lielā Piektdiena:

Krusta ceļa apcere

Kunga Ciešanu dievkalpojums


9.30

11.00


31.martāLieldienu vigilijas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes padomes sēde 18.martā plkst. 9.30

Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī