Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē augustā Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
10.augustā

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
13.augustā

9.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem Svētā Meinarda svētki.

Dievkalpojumā pieminēs draudzes mācītāja trīsdesmito ordinācijas gadskārtu. Dievkalpojumu vadīs Liepājas bīskaps Hans Martins Jensons, bīsk. Em. Pāvils Brūvers

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu
17.augustā

Ceturtdienas dievkalpojums. Dievmātes Aizmigšanas svētki

18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
20.augustā10.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
20.augustāKapusvētki Nidas kapos14.00

20.augustāKapusvētki Kalna-Miemju kapos16.00
Ar Svēto Vakarēdienu
24.augustā

Ceturtdienas dievkalpojums

Apustuļa Bartomoleja piemiņas diena
18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
26.augustā

Dievkalpojums veco ļaužu namā

11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
27.augustā11.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes padomes sēde 20.augustā pulksten 9.30

Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978