Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē aprīlī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
1.aprīlī

Bībeles stunda

12.00

2.aprīlī

2.svētdiena pirms Lieldienām

1.Kristus ciešanu laiku svētdiena
11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
2.aprīlīDievkalpojums veco ļaužu namā

14.00

Ar Svēto Vakarēdienu

6.aprīlī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
7.aprīlī

Krusta ceļa apcere

18.00


9.aprīlī

Palmu svētdiena

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

13.aprīlī

Zaļā Ceturtdiena

Kunga Pēdējo vakariņu dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

14.aprīlī

Lielā Piektdiena

Krusta ceļa apcere

Kunga Ciešanu dievkalpojums

9.30

11.00


15.aprīlī

Lieldienu vigīlija

18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
16.aprīlī

Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Iesvētības
11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
17.aprīlī

2.Lieldienas

Dievkalpojums kopā ar bērniem
11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
17.aprīlīDievkalpojums veco ļaužu namā14.00
Ar Svēto Vakarēdienu
20.aprīlīLieldienu oktāvas ceturtdienā18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
23.aprīlīBaltā svētdiena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
27.aprīlī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
30.aprīlī2.svētdiena pēc Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes kopsapulce 30.aprīlī pēc dievkalpojuma

Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978