Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē septembrī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
10.septembrī13.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
14.septembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
17.septembrī14.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu
21.septembrī

Ceturtdienas dievkalpojums.

Apustuļa Mateja piemiņas dienā
18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
22.septembrīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
23.septembrīSvētdienas skolas ekskursija9.00

24.septembrī15.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
29.septembrīErceņģeļa Miķeļa diena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes padomes sēde 24.septembrī pulksten 9.30

Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978