Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē novembrī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
2.decembrī1.Advente. Baznīcas iesvētīšanas piemiņas diena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
6.decembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
8.decembrīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
9.decembrī2.Advente11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
13.decembrīCeturtdienas dievkalpojums.18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
16.decembrī3.Advente11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
20.decembrīCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
23.decembrī4.Advente11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
24.decembrīKristus Piedzimšanas svētku svētvakarā18.00

25.decembrīKristus Piedzimšanas svētkos11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
26.decembrīKristus Piedzimšanas svētku 2. diena Dievkalpojums kopā ar bērniem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
26.decembrīDievkalpojums Kalnišķu sabiedriskajā centrā14.00
Ar Svēto Vakarēdienu
27.decembrīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
30.decembrīSvētdiena pēc Kristus Piedzimšanas svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
31.decembrīVecā gada vakars18.00
Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes padomes sēde 9.decembrī pulksten 9.30

Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī