Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē februārī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
1.februārī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
4.februārī8. Svētdiena pirms Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
10.februārīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
11.februārī

7. Svētdiena pirms Lieldienām

Dievkalpojums kopā ar bērniem

11.00Ar Svēto Vakarēdienu
14.februārīPelnu diena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
16.februārīKrusta ceļa apcere18.00

18.februārī6. Svētdiena pirms Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
22.februārīCeturtdienas dievkalpojums.18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
25.februārī5. Svētdiena pirms Lieldienām11.00
Ar Svēto Vakarēdienu


Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī