Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut. draudzē jūlijā Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
16.jūlijā

5.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem

14.00
Ar Svēto Vakarēdienu
16.jūlijāKapusvētki Palapju kapos16.00

16.jūlijāKapusvētki Smiltnieku kapos17.00