Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut. draudzē maijā Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
20.maijā

Vasarsvētki

14.00
Ar Svēto Vakarēdienu