Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut. draudzē augustā Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
27.augustā

11.svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem

14.00
Ar Svēto Vakarēdienu
27.augutāKapusvētki Kalvaitu kapos16.00