Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut. draudzē februārī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
18.februārī

6. Svētdiena pirms Lieldienām

14.00
Ar Svēto Vakarēdienu