Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē novembrī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
4.novembrī23.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
8.novembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
10.novembrīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
11.novembrī2.Svētdiena pirms Mūžības svētdienas Dievkalpojums kopā ar bērniem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
15.novembrīCeturtdienas dievkalpojums.18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
17.novembrīDievkalpojums Kalnišķu sabiedriskajā centrā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
18.novembrīLatvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas Ekumēniskais dievkalpojums11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
22.novembrīCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
24.novembrīSvecīšu vakars Rucavas centra kapos15.30

25.novembrīMirušo Piemiņas diena. Mūžības svētdiena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
29.novembrīCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu


Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī

 
Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut. draudzē novembrī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
25.novembrīMirušo Piemiņas diena. Mūžības svētdiena14.00
Ar Svēto Vakarēdienu


 
Pateicības dievkalopjums Drukāt

14.oktobrī Rucavas Kristus Pestītāja evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika pateicības dievkalpojums par jauno baznīcas jumtu. Šajā vasarā uzsāka jumta nomaiņu un rudenī sekmīgi nobeidza. Dievkalpojumā piedalījās Liepājas diecēzes bīskaps Hans Martins Jensons, prāvests Ainars Jaunskalže, evaņģēlists Pāvils Bobinskis.

 
Svētdienas skolas ekskursija Drukāt

29.septembrī Svētdienas skolas mācību gada sākuma ekskursija uz Liepājas baznīcām. Trīsvienības katedrālē notika dievkalpojums bērniem. Skolēnus uzrunāja katedrāles dekāns Pēteris Kalks. Tālāk apskatījām Sv.Annas baznīcu, Jāzepa katedrāli, baptistu Ciānas baznīcu un Lutera baznīcu. Skolēni uzklausīja stāstījumu par dievnamu vēsturi un iepazina dažādu konfesiju baznīcas. Pēc ekskursijas atpūta parkā.

 
« SākumsIepriekšējā123NākamāBeigas »

Lapa 1 no 3