Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Drukāt

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 27.10.2016. lēmumu (protokols Nr.19, 1.14.p.), publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota detālplānojuma “Ezermaļi” 1.redakcija.  Zemes īpašums atrodas Papes ciema Priediengalā, kadastra Nr. 6484 001 0013.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.11.2016. līdz 28.11.2016. Detālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 24.novembrī, plkst. 14.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Rucavas novada mājaslapā www.rucava.lv, sadaļā "Detālplānojumi", kā arī novada domē darba dienās, darba laikā. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rucavas novada domē, vai nosūtīt pa pastu ("Pagastmāja", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Detālplānojuma izstrādātāja arhitekte Ilma Valdmane, tel.29443381, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Detālplānojuma materiāli:

1.Paskaidrojuma raksts

2.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3.Grafiskā daļa

Pielikumi:

Biotopu eksperta atzinums

Ornitologa atzinums