Detālplānojums „Vecrudzīši” Drukāt

Detālplānojums „Vecrudzīši”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 27.07.2017. lēmumu (protokols Nr.13, 1.1.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums īpašumā „Vecrudzīši” (kad. Nr. 6484 007 0098), Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Publiskā apspriešana notiks no 03.08.2017. līdz 31.08.2017.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Rucavas novada domē tās darba laikā personīgi, nosūtot pa pastu („Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 24. augustā, plkst. 15.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs SIA „V projekts”, arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Pievienotie dokumenti:

  1. Paskaidrojuma raksts
  2. Grafiskā daļa (lapa1, lapa2, lapa3, lapa4, lapa5, lapa6, lapa7, lapa8)
  3. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
  4. Ziņojumi (1, 2)
  5. Foto