Detālplānojums „Vecrudzīši” Drukāt

Detālplānojums „Vecrudzīši”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

  • Paskaidrojuma raksts - (1, 2)
  • Grafiskā daļa - (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
  • Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
  • Ziņojumi - (1, 2)