Detālplānojuma uzsākšana Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”

Pamatojoties uz nekustamo īpašumu īpašnieka ierosinājumu, Rucavas novada dome 2017.gada 25. maija sēdē (protokols Nr. 8, 1.17. p.) izskatīja un pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novadā Rucavas pagastā ietverot nekustamos īpašumus “Liepēni” kad. nr. 64840150118 (platība 3,02 ha), “Kates” kad. nr. 64840150119 (platība 3,00 ha), “Pinos” kad. nr. 64840150056 (platība 2,92 ha), “Jaunkriši” kad. nr. 64840150120 (platība 3,07 ha), Rucavas novads, “Jūrēni” kad. nr. 64840150121) (platība 2,70 ha) un “Skaras” kad. nr. 64840150122 (platība 3,00 ha).

Detālplānojuma mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai funkcionālajās zonās “Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas” (PT2) un “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas parka “Pape” lieguma zona, “Meliorēta lauku zeme” (L2) izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) izmantošanas, sadales un apbūves iespējas dzīvojamai, tūrisma un/vai  atpūtas iestāžu apbūvei un tam atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un labiekārtojumu.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2017.gada 5. jūnija līdz 2017.gada 26. jūnijam, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477.

Detālplānojumu izstrādā SIA “3d birojs” kontaktpersona Gints Astičs, tel. 29106532, Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Rucavas novada teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, “Pagastmāja” Rucavas novada Rucavas pagastā, LV-3477; tel. 29282806, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .