Detālplānojumi „Rožlauki” un „Ignāti” Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 29.12.2016. lēmumu (protokols Nr.2, 1.307.p.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums „Rožlauki” (kad. Nr. 6484 011 0070) un „Ignāti” (kad. Nr. 6484 011 0084), Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Publiskā apspriešana notiks no 19.01.2017. līdz 16.02.2017.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Rucavas novada domē tās darba laikā personīgi, nosūtot pa pastu („Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 9. februārī, plkst. 15.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs SIA „V projekts”, arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (TIAN)

Grafiskā daļa (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem detālplānojumam nekustamajos īpašumos „Rožlauki” un „Ignāti”

Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu