Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu Drukāt

2018. gada 18. septembrī pulksten 17:00 Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas liegums “Sventājas upes ieleja” ir Natura 2000 teritorija.

Lieguma kopējā platība ir 108 ha un tas dibināts 1987. gadā. Dabas liegums ir viena no nedaudzām teritorijām Latvijā, kur sastopams Latvijā aizsargājams biotops un arī Eiropas Savienības aizsargājamais biotops Klajas iekšzemes kāpas, kā arī tikai Latvijas dienvidrietumu daļā sastopamie meži, Latvijā aizsargājams biotops – Lapkoku meži ar parasto skābardi. Teritorija ir nozīmīga arī nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Šeit konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Sanāksmē klātesošie tiks informēti par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus pārējos, kam interesē dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Enviroprojekts”, adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu līdz 2018. gada 25. septembrim.

Aicināti visi interesenti!