Iespēja nodot labas mantas citiem Drukāt

Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība “Absinte” aicina nodot labas, kvalitatīvas un tīras mantas, kuras ir lietošanas kārtībā un kādam vēl var noderēt.

Pieņemšanas vietas:

  • Rucavas pagastā -  ēkā “Zvaniņš”, otrajā stāvā (sadzīves pakalpojumu punktā – otrdienās no 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no 9.00 līdz 16.00)
  • Dunikas pagastā - ambulances ēkā “Līvas”, SVSA biedrības telpās (darba laiks - katru dienu no 9.00 līdz 16.00)

Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība” Absinte”, reģistrācijas Nr. 40008109390, adrese„ Līvas” Dunikas pag., Rucavas nov. darbojas kopš 2006. gada 19. decembra. 2011.g. 19. decembrī tai piešķirts sabiedriskā labuma statuss (ienākumus negūst/labdarība).

Biedrība nodrošina ziedoto lietu pieņemšanu, izsniegšanu, tehnisko palīglīdzekļu nomu, dušas telpas izmantošanas un veļas mazgāšanas pakalpojumus. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju!

Lai pilnveidotu un attīstītu jaunus pakalpojumus, palīdzētu grūtībās nonākušajiem novada iedzīvotājiem, iepriecinātu kādu ģimeni vai personu ziedot var arī uz biedrības bankas kontu (A/S SEBBANKA, UNLALV2X, konta Nr. LV32UNLA0050018061481) norādot izlietojumam paredzamo mērķi.

Sīkāka informācija pie Guntras Vindigas (biedrības valdes locekle, Rucavas novada sociālā dienesta vadītāja), mob. tel. 28446365,  un Gundegas Zemes (biedrības valdes locekle, Rucavas novada domes deputāte), mob. tel. 29904461.