Rucavas novada iedzīvotāju zināšanai Drukāt

Informējam, ka no 2016.gada 14.novembra līdz 31.decembrim uz autoceļa  P113 Grobiņa – Bārta – Rucava no km 37,1 līdz km 50,6 (Šuķene – Rucava) tiks veikti ceļa uzlabošanas darbi. Ceļa uzlabošanas darbi sevī ietver ceļa sāngrāvju tīrīšanu ar ekskavatoru, nomaļu grunts uzaugumu noņemšanu, iesēdumu un bedru labošanu grants ceļā.

Ceļam piederošās nodalījuma joslas platums ir 13,5 m uz katru pusi mērot no ceļa ass. Sakarā ar ceļa sāngrāvju tīrīšanu, lūdzu rast iespēju un sapratni ceļa nodalījuma joslas atbrīvošanai no dažādiem šķēršļiem: aploku mietiņiem, nevērtīgiem krūmiem un arī cieši blakus ceļam augošiem lieliem kokiem. Lūgums pašiem veikt sava īpašuma vērtīgo un vajadzīgo lietu demontāžu. Par atsevišķu koku novākšanu, kuri traucē veikt paredzētos darbus, kā arī par citiem svarīgiem un būtiskiem savstarpējas komunikācijas  jautājumiem, lūdzu zvanīt Liepājas  iecirkņa ceļu meistaram Zigmāram Rogam (t.28825688) vai Liepājas iecirkņa darbu vadītājam Aldim Vītoliņam (t.26537990).

Ir vienreizēja iespēja no grāvjiem izrakto grunti  par brīvu aizvest un aizpildīt  blakus esošajiem zemju īpašniekiem nevēlamu ieplaku vai iesēdumu izlīdzināšanai.  Lūdzu operatīvi apdomāt un dot ziņu.

Darbus veic Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", Liepājas nodaļa.

Rucavas novada domes

Izpilddirektors G.Ratnieks