Piešķir Rucavas novada pašvaldības apbalvojumus Drukāt

Rucavas novada pašvaldība kopš 2013.gada pasniedz apbalvojumus nominācijās „GODA RUCAVNIEKS” un „GODA DUNICNIEKS”, „GADA RUCAVNIEKS” un „GADA DUNICNIEKS”, „PATEICĪBA”.

Apbalvojumu „GODA RUCAVNIEKS" un „GODA DUNICNIEKS” piešķir pašvaldība par sevišķiem nopelniem Rucavas novada labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. „GADA RUCAVNIEKS "un „GADA DUNICNIEKS” ir pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā par konkrētu periodu. PATEICĪBU piešķir, atzīmējot tādus personu sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti citi pašvaldības apbalvojumi.

Līdz 2016.gada 24. oktobrim, aizpildot anketas, tika veikta iedzīvotāju aptauja par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Tika saņemtas kopā 69 iedzīvotāju anketas - 29 anketas no Dunikas pagasta un 40 anketas no Rucavas pagasta. Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības nolikumu „Par Rucavas novada apbalvojumiem” domes izveidotā izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisija šādā sastāvā: Laima Veidemane, Staņislava Skudiķe, Sandra Aigare, Dace Ošeniece, Dace Līparte, Sandra Malakauska, Ausma Padalka un Everesa Pričina slēgtā sēdē izvērtēja iedzīvotāju iesniegtās anketas un izvirzīja domei apstiprināšanai nominantus pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai. 2016.gada 27.oktobra Rucavas novada domes sēdē tika piešķirts 21 Rucavas novada pašvaldības apbalvojums.


Rucavas novada pašvaldības 2016.gada apbalvojumu saņēmēji

Apbalvojums “GODA DUNICNIEKS” Imantam Ziemelim

“Par skaisto ziedu - gladiolu un dāliju popularizēšanu, jaunu šķirņu veidošanu un citu selekcionāru radīto šķirņu pavairošanu. Par sirsnīgo un patīkamo ekskursantu uzņemšanu. Ar saviem ziediem atbalsta daudzus pasākumus. Vienmēr optimistisks, sabiedrisks, atsaucīgs. Īsts Latvijas  un Dunikas patriots!”

Apbalvojums “GADA DUNICNIEKS” basketbola komandai “Dunika”

Komandas sastāvs: Arturs Malakausks, Nils Klucis, Matīss Tiļugs, Āris Šokolaitis, Mareks Malakausks, Kristiāns Dejus, Jānis Ģēģeris, Gints Ate, Arnis Ate, Raimonds Ceplenieks, Jānis Strungs, Niks Lagzdiņš, Gatis Jagmins, Kaspars Iesalnieks, komandas treneris Vaclovs Malakausks.

“Par izcīnīto 3.vietu Lejaskurzemes basketbola meistarsacīkstēs. Par mērķtiecīgo darbu un regulārajiem treniņiem, sava brīvā laika ziedošanu sportam. Par Dunikas vārda stiprināšanu ārpus pagasta robežām un Rucavas novada vārda nešanu sporta pasaulē”.

Apbalvojums “GADA DUNICNIEKS” Rasmai Juzupai

“Par jaukajām un sirsnīgajām senioru pēcpusdienām Dunikā un ekskursiju organizēšanu. Par rūpīgo un ilggadīgo Sikšņu bibliotēkas vadīšanu, bērnu grāmatu žūrijas organizēšanu, dzejas dienu organizēšanu”.

Apbalvojums “GADA DUNICNIEKS” zemnieku saimniecībai “Timbras”

“Par nemitīgo, nenogurstošo darbošanos savā saimniecībā.  Par oriģinālajām siera receptēm, mājražotāju produktu realizēšanu tirgū un dalību pasākumos. Par ieguldīto darbu retās Latvijas Zilās govs šķirnes izkopšanā, nepadošanos, izturību, izdomu.”

PATEICĪBA Anitai Vilkaulei

“Par nevainojamu un ilggadīgu darbu meža nozarē. Par aktīvu darbošanos Golgātas draudzē, par atsaucību un palīdzību saviem līdzcilvēkiem, aizvedot tos pie ārsta, uz veikalu vai vienkārši uzklausot”.

PATEICĪBA Alisei Jēkabsonei

“Par rūpīgu un atsaucīgu attieksmi pret apmeklētājiem, slimniekiem. Par drosmi atstāt pilsētu un sākt darbu laukos. Par profesionālu un iejūtīgu medmāsas darbu. Par mazo dunicnieku ievadīšanu deju soļos”.

PATEICĪBA Brūnu birzs renovētājiem

(Gaidars Brizga, Eduards Cvībelis, Imants Vēveris, Aivars Lākutis)

“Par ieguldīto darbu Brūnu birzs sakopšanā, soliņu un estrādes jumta atjaunošanā. Par iespēju Dunikas ļaudīm un pagasta viesiem tikties brīvdabas pasākumos atjaunotajā atpūtas vietā”.

PATEICĪBA Neldai Štērai

“Par atbildīgu, kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu 30 gadu garumā, par sirds siltumu  un dzīves gudrību, audzinot jauno paaudzi”.

PATEICĪBA Ausmai Padalkai

“Par Dunikas vēstures   apkopošanu senlietu krātuvē un topošajā grāmatā. Par Dunikas ļaužu organizēšanu braucieniem uz teātriem, koncertiem. Par atsaucību piedaloties novada pasākumos”.

PATEICĪBA veikala “Tev- 9” kolektīvam

(vadītāja Sandra Balbārde, Elga Krīgena, Aina Kalniņa)

“Par labo apkalpošanu un sirsnīgo attieksmi pret apmeklētājiem. Prasmi  uzklausīt, sadzirdēt visdažādākās vēlmes, apkalpojot pircējus arī svešvalodās. Par apzinīgu darba veikšanu darbadienās, brīvdienās un svētku dienās.”

Apbalvojums “GODA RUCAVNIEKS” Voldemāram Timbram

“Zemnieks, biškopis, pensionārs, īsts Rucavas patriots. Visu savu mūžu veltījis Rucavas labklājībai. Iespēju robežās piesaistījis finansējumu Rucavas pamatskolai, Saieta namam, kultūras namam. Izveidojis seno darbarīku krātuvi Bajāru rijā. Vienmēr interesējies par Rucavas pagasta attīstību un nākotni”.

Apbalvojums “GADA RUCAVNIEKS” Natālijai Graudužei

“Idejām bagāta, radoša, enerģiska personība. Par atbildīgu darba uzsākšanu tūrismā, ienesot tajā jaunas idejas, organizējot interesantus pasākumus un aktīvi iesaistot tajos iedzīvotājus.”

Apbalvojums “GADA RUCAVNIEKS” Inārai Bondarei

“Par lielo ieguldījumu dendroloģisko stādījumu kolekciju izveidošanā un saglabāšanā Rucavas pagastā. Par Rucavas novada ainavas izkopšanu. Par izsmeļošu  un izzinošu stāstījumu Rucavas viesiem par rododendriem, magnolijām un citiem dekoratīvajiem augu stādījumiem novadā. Par dārza svētku rīkošanu Muižas kalnā. Par Rucavas novada patriotismu.”

Apbalvojums “GADA RUCAVNIEKS” Mirdzai Ārentai

“Rucavas sievu, Rucavas tradīciju kluba aktīva dalībniece. Par dalību visos amatniecības projektos – “Prasmju skolā’’, ‘’Satiec savu meistaru’’, “”Zvanītāju” vasaras skoliņa”. M.Ārenta ir izcila baltā sviesta gatavošanas meistare, kuras sviestu ēduši un slavējuši vietējie iedzīvotāji un tūristi. Par savu prasmju nodošanu tālāk.”

Nominācijā “PATEICĪBA” ieteiktas 16 personas.


PATEICĪBA Rucavas Saieta nama kolektīvam

(vadītāja Valda Stadgale, Agita Ukstiņa, Anita Pētersone, Inese Bērziņa, Anna Rozenbaha, Diāna Žvirgzdīte, Sandra Roze)

“Par sirsnīgo un iejūtīgo attieksmi pret klientiem, garšīgo maltīti, sakoptajām telpām un viesmīlīgo uzņemšanu. Par iespēju koši nosvinēt ģimenes godus. Par organizētajiem pasākumiem iedzīvotājiem”.

PATEICĪBA veikala “Tev - 16” kolektīvam

(vadītāja Lonija Ate, Ilga Jaure, Agnija Ģēģere, Sandra Priediena, Andra Oļeiņika, Līga Knube, Daina Tīda, Biruta Pērkone, Aiva Štībele, Līga Dejus, Aina Ašmane)

“Par labo apkalpošanu un sirsnīgo attieksmi pret apmeklētājiem. Prasmi  uzklausīt, sadzirdēt visdažādākās vēlmes, apkalpojot pircējus arī svešvalodās. Par apzinīgu darba veikšanu darbadienās, brīvdienās un svētku dienās.”

PATEICĪBA Robertam Stirnam un Ervīnam Miemim

“Par atsaucību, rūpību un izpalīdzību Rucavas etnogrāfiskās mājas ’’Zvanītāji’’ šķūnīša un pagalma atjaunošanā. Par ieguldījumu “Zvanītāju” lauku sētas kompleksa attīstībā.”

PATEICĪBA Rutai Drāzniecei

“Par atsaucīgo, laipno, sirsnīgo, atbildīgo attieksmi pret iedzīvotājiem un pastnieces darbu. Rucavnieki vienmēr priecājas viņu sagaidīt jebkuros laika apstākļos savās mājās, par iespēju vienkārši aprunāties, abonēt preses izdevumus, kā arī saņemt pirmās nepieciešamības preces”.

PATEICĪBA Dacei Tapiņai

“Par aktīvu dalību projektā ”Prasmju skola 2016”, organizējot un vadot stāstnieku vakarus. Par programmas “Rucavas pūra vēdināšana jeb stāsts par Rucavas tautastērpu” sagatavošanu un novadīšanu Rucavas dienās Liepājā un Annas dienās Papē. Par lielo enerģiju, veidojot pasākumus, meklējot informāciju un daloties tajā ar citiem.”

PATEICĪBA Rutai Ķesterei un Vijai Vārnai

“Lieliskas saimnieces un tradīciju kluba aktīvas dalībnieces. Par Rucavas tradicionālo ēdienu gatavošanu un popularizēšanu. Par sirsnīgo attieksmi pret gaidītiem un pēkšņiem ciemiņiem “Zvanītājos”. Par Rucavas tradicionālo kulinārijas prasmju nodošanu tālāk.”

PATEICĪBA Aivaram Pērkonam

“Par atsaucību, sirsnību, lielu atbildības sajūtu, pildot autobusa vadītāja pienākumus. Par lielisko sadarbību ar novada kolektīviem. Par uzmanību, izpalīdzību, sapratni un iejūtību, vedot cilvēkus darba dienās, brīvdienās un svētku dienās.”